Nabiotech

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ DIET SAPORT NABIOTECH

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (GDPR), jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu informacji na temat tego, kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jakim celu je wykorzystujemy.Przed zainstalowaniem Aplikacji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem polityki prywatności, dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym: 

  1. danych kontaktowych,
  2. danych dotyczących płci,
  3. wieku,
  4. ogólnych informacji medycznych,
  5. aktualnych pomiarów ciała takich jak – waga, wzrost, obwody szyi, biustu, przedramienia, talii, bioder, ud i łydek.

Przetwarzamy dane, które podają Państwo w ramach korzystania z Aplikacji i są to przede wszystkim dane niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usługi, uniemożliwia jej świadczenie.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i szanować Państwa prywatność. W dowolnym momencie można skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

NABIOTECH  Wdrażanie Innowacji Ekologicznych

z siedzibą w Gdańsku ul. Widok 53

REGON 190036482

NIP 591 15 67 168

Inspektorem ochrony danych (tzw. IODO) jest :

osoba wyznaczona przez Administratora, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, korzystając z danych kontaktowych  wskazanych poniżej:

 • adres korespondencyjny:

NABIOTECH/ IODO 80-288 Gdańsk ul. Widok 53

 • e-mail : nabiotech1@gmail.com

Podstawy prawne:

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie usługi na rzecz użytkownika Aplikacji, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług – art. 6 RODO.
 • Celem przetwarzania danych są pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) oraz marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (również „marketing własny”) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych osobowych :

 • To okres czasu, w którym używacie Państwo Aplikacji korzystając z naszych usług, z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, badawczych lub naukowych.
 • Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak tylko jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań jako dostarczyciela usługi. Jeśli przestaniecie Państwo korzystać z naszej Aplikacji usuniemy dane osobowe z naszych systemów lub też będziemy je anonimizować tak, aby nie można było ich powiązać z Państwem. Do celów badawczych lub statystycznych możemy wykorzystywać dane zanonimizowane bezterminowo, bez dalszego powiadamiania Państwa.

Odbiorcy danych osobowych :

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IODO – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,  którego dane kontaktowe podaliśmy powyżej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego (w szczególności telefonu komórkowego, tabletu):
 2. a) umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
 3. b) umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. c) posiadającego system operacyjny Android 4.4+ lub iOS6+. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1-2.

REJESTRACJA W RAMACH APLIKACJI

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym i zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
 2. Równoznaczne z rejestracją w ramach Aplikacji jest zalogowanie się do niej za pomocą posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Google+ (plus.google.com).
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Aplikacji (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach).
 5. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji wyraża ponadto zgodę na:
 6. a) zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu.
 7. b) lokalizowanie jego urządzenia mobilnego poprzez Aplikację oraz na podawanie informacji o lokalizacji innym Użytkownikom Aplikacji.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Blokadą.
 9. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska oraz hasła, z będzie korzystał używając Aplikacji.
 10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Aplikacji podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub korzystania z Aplikacji, mogą być moderowane przez Administratora, w tym Administrator może odmówić opublikowania ich w ramach Aplikacji.
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Aplikacji oraz odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego, a deinstalacja Aplikacji jest równoznaczna z usunięciem Konta Użytkownika i rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie wyklucza to ponownej rejestracji po ponownym zainstalowaniu Aplikacji Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Aplikacji Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Posiadanie przez Użytkownika Konta w ramach Aplikacji, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.
 4. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 5. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Aplikacji z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi dowód przeciwny.
 6. Wszelkie informacje umieszczane w Aplikacji muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 7. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności.
 8. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 9. Informacje i inne materiały umieszczane w Aplikacji nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 10. Administrator nie udostępni Loginu osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

INFORMACJA O „COOKIES”

Używamy plików cookie i/lub innych technologii, aby odróżnić Państwa od innych użytkowników Aplikacji, Portalu, platformy dystrybucyjnej lub Stron Serwisowych,  aby zapamiętać Państwa preferencje. Pomaga nam to zapewnić Państwu komfort korzystania z naszych stron internetowych oraz usprawniać działanie Aplikacji.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. tablecie, smartfonie,) oraz uzyskującym do nich dostęp są podmioty z grupy NABIOTECH  oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z NABIOTECH  m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, medyczne, naukowe, twórcy aplikacji.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Bio Direct. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z

którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą  identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 6. realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 5. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

INNE TECHNOLOGIE

 Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania  do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale

przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody  i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na  niektóre funkcjonalności dostępne w naszej aplikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod  adresem ww.wwszystkoociasteczkach.pl, www.youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.