Nabiotech

PREPARATY INFORMACYJNE FIRMY NABIOTECH OD STRONY TECHNICZNEJ

            Firma Nabiotech wykorzystuje do produkcji preparatów informacyjnych zaawansowane technologie opracowane w laboratorium dr Diany Wojtkowiak. Laboratorium to zajmuje się zagadnieniami pól torsyjnych, cząstek pól torsyjnych i WIMP-ów – cząstek ciemnej materii. W zakresie medycyny informacyjnej w laboratorium tym zostały wynalezione dwie metody wysokiej jakości kopiowania informacji biologicznej wykorzystywanej w homeopatii i radionice. Pierwsza metoda z użyciem akceleratora cząstek pól torsyjnych i druga z użyciem wzmacniacza radionicznego, skonstruowanego w ten sposób, że słabo wzmacnia prąd elektryczny, a silnie wzmacnia sygnały cząstek pola torsyjnego. Zminimalizowano w ten sposób zanieczyszczenia sygnałem od materiałów -elementów elektronicznych i od zakłóceń elektrycznych z otoczenia. Wynaleziono trzy nowe metody potencjonowania preparatów homeopatycznych z użyciem ruchu poprzecznego matrycy homeopatycznej względem wiązki cząstek pola torsyjnego przyspieszanej przez akcelerator, z użyciem tak zwanego transformatora kolorów. Transformator ten zrealizowano w technice falowodowej, z użyciem transformatora kolorów zbudowanego w technice obwodów drukowanych z zastosowaniem układów scalonych typu MOSFET. Skonstruowano dwa rodzaje preparatywnych spektroskopów cząstek pola torsyjnego. Dzięki każdemu z nich możliwe jest wydzielenie jednego sygnału informacji z mieszaniny sygnałów w celu zastosowania w preparatach informacyjnych, a także możliwa jest analiza składu preparatów homeopatycznych w tym głównie dla celów kontroli jakości. Pierwszy spektroskop odpowiadający ideą spektroskopom optycznym, oparty jest na zjawisku refrakcji cząstek pola torsyjnego na granicy faz szkła i powietrza i przyspieszaniu wiązki akceleratorem cząstek pola torsyjnego. Drugi, nowo skonstruowany, oparty na refrakcji cząstek pola torsyjnego w polu torsyjnym rozsuniętych względem siebie elektronów i protonów miedzi, ze wzmacniaczem radionicznym. Urządzenia te stanowią podstawę do uzyskiwania preparatów informacyjnych najwyższej jakości, o ściśle kontrolowanych parametrach, w przeciwieństwie do typowych aparatów radionicznych, w tym reprinterów, w których do produkcji preparatów informacyjnych wykorzystuje się zwykły kanał audio komputera lub standardowy wzmacniacz elektroniczny o rozszerzonym w stosunku do zakresu akustycznego zakresie częstotliwościowym.  W reprinterach  poziom szumów, poziom zakłóceń od elektroniki i dochodzących z otoczenia nie podlegają jakiejkolwiek kontroli i nie ma też jakiejkolwiek możliwości wyselekcjonowania informacji wzorcowej. Wprawdzie kopiowany sygnał zostaje przenoszony na matrycę homeopatyczną i zadziała on na receptory organizmu, ale razem z nim kopiowana jest ogromna ilość sygnałów niepożądanych, które też w jakiś sposób działają na organizm. Wśród tych zakłóceń na spektrum, zwykle trudno znaleźć ten pożądany- wzorcowy sygnał, który mógł by być rozpoznany jako sygnał wiodący dla naszych receptorów.

            Wykorzystywane zjawiska i konstrukcje nie są budzącą podejrzenia „tajemnicą firmy” jak zwykle słyszymy, kiedy chcemy się dowiedzieć od producenta urządzeń radionicznych, jakie metody stosują i jak działają ich urządzenia, ale z wyjątkiem najnowszych konstrukcji, które nie doczekały się jeszcze stosownych artykułów, są opisane na stronie www.torsionfield.eu i  na bieżąco uzupełniane.

            W opracowaniu preparatów informacyjnych, wykorzystana została też głęboka wiedza z dziedziny biologii molekularnej. Dzięki doświadczeniom prowadzonym w laboratorium dr Diany Wojtkowiak, wiemy, że preparaty informacyjne przenoszące cząstki pola torsyjnego, oddziałują poprzez oddziaływania van der Waalsa na receptory hormonów i innych cząstek sygnałowych, na same hormony, na białka z grupy prionów, które są szczególnym, bardzo czułym detektorem sygnałów cząstek pola torsyjnego działających na odległość.

            Wiemy też coś o farmakokinetyce preparatów, aktywnym wzmacnianiu ich sygnałów przez organizm w ciągu około trzech godzin do poziomu maksymalnego określonego potencją, a następnie, ich eliminowaniu z organizmu w ciągu 24 godzin dla niskich potencji i w ciągu trzech dni dla wysokich potencji. A to na podstawie pomiarów obecności preparatów informacyjnych w organizmie. Te informacje również są opisane na stronie www.torsionfield.eu.

            Tu jeszcze warto wspomnieć, czym różnią się preparaty informacyjne od leków homeopatycznych. Dla leków homeopatycznych możliwa jest tylko jedna metoda wytwarzania przez kolejne wielokrotne rozcieńczanie, wytrząsanie rozcieńczanie, wytrząsanie itd. Określona jest ona dokładnie w farmakopeach poszczególnych krajów. Pozostałe metody uzyskiwania, w dużej części równoważnych preparatów informacyjnych, nie są dopuszczone w farmakopeach aby występowały pod nazwą lek homeopatyczny.

Preparat informacyjny Aktywator

            Preparat ten został stworzony jako implementacja, w postaci informacyjnej, znanej od wielu lat metody dr.Simeonsa, wykorzystującej hormon HCG, opisanej na naszej stronie w innym miejscu. Wiemy, że hormony w naszym organizmie po wytworzeniu w różnych gruczołach wydzielniczych nie są modyfikowane chemicznie przed dotarciem do odpowiadających im receptorów. Oznacza to, że wytworzony z hormonu preparat informacyjny prawie na pewno zadziała na odpowiedni receptor. Przeciwieństwem jest większość roślin leczniczych, z których pochodzące substancje lecznicze zanim staną się biologicznie aktywne są modyfikowane w jelitach, wątrobie czy nerkach. Mechanizm ten pozwala na długie przechowywanie roślin leczniczych, często w postaci wysuszonej. Substancje biologicznie aktywne to często wolne zasady azotowe, czasem ciekłe, mało trwałe zarówno na powietrzu, jak i w organizmie. Te substancje biologicznie aktywne zostały zabezpieczone przed rozkładem, czy to związaniem z grupą chlorowodorową, siarczanową, czy cukrową, które to grupy zostają odcięte w organizmie np. w wątrobie i substancja nabywa właściwości oddziaływania z receptorami. Kto to zrobił? To już sprawa światopoglądowa.

Z powodu tych modyfikacji nie możemy liczyć, że zrobimy kopię informacyjną z rośliny np. psychoaktywnej i ona zadziała, czasem tak oczywiście będzie, mamy wiele leków homeopatycznych z roślin, chociaż nie zawsze ich działanie jest dokładnie takie same jak zioła. Z tego właśnie powodu popularne obecnie kopiowanie wszystkiego reprinterem, w większości przypadków nie prowadzi do efektywnego działania na człowieka. Pomijając tu nieodpowiedzialne pomijanie sprawdzania czy nie powoduje efektów szkodliwych, co kiedyś w przypadku preparatów homeopatycznych wykonywali, z narażeniem swego zdrowia lekarze homeopaci, odrzucając wszystko co ma znaczące efekty uboczne.

            Preparat informacyjny Aktywator został uzyskany z ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (skrót angielski: HCG) przez skopiowanie informacji akceleratorem cząstek pola torsyjnego i odpowiada on pod względem potencji, w dwunastokrotnym cyklu potencji (tutaj C24), parametrom wzmocnionej nalewki pierwotnej. Oznacza to, że struktura kątowa oryginalnego białka została skopiowana z maksymalną wiernością i bez „szumów” z otoczenia zakłócających prawidłowy odbiór przez ludzkie receptory.

Preparat informacyjny Stabilizator

            Preparat ten powstał ze spostrzeżenia, że w niektórych miesiącach roku, a ściślej, kiedy Słońce jest w pewnych znakach zodiaku mamy mniejszy apetyt. Oddziaływanie znaków zodiaku, w których znajduje się Słońce nie jest czymś teoretycznym, ale strumieniem cząstek pola torsyjnego przemieszczających się na fotonach. W odpowiednim momencie czasowym, możemy przenieść informację znaku zodiaku przychodzącą od Słońca na fiolkę z wodą z użyciem akceleratora cząstek pola torsyjnego. W ten sposób informację tę możemy przechować w buteleczce na półce, nie musimy czekać, kiedy przyjdzie jakiś znak zodiaku. Takim najbardziej zauważalnym oddziaływaniem znaku zodiaku jest kiedy Słońce znajduje sie w znaku Skorpiona i możemy obserwować podwyższoną agresywność innych ludzi, ale też samych siebie. Możemy też zauważyć, że jakieś dodatkowe kłopoty wystąpiły tylko z powodu wyładowania przez nas tej agresywności. Dwanaście znaków zodiaku jest powiązane w naszym organizmie z dwunastoma systemami neuroprzekaźnictwa, a nasze charaktery różnią się tym, że z powodu wpływów kosmicznych mamy szczególnie rozwinięte jedynie dwa lub trzy z tych dwunastu systemów. Pięć ze wspomnianych systemów neuroprzekaźnictwa zawiera ośrodki nagrody związane z zaspokojeniem głodu. Nie są równoważne, jeden z nich daje nam dobre samopoczucie po zjedzeniu czegoś słodkiego, inny tłustego, a jeszcze inny czegoś smakowitego w sensie wrażeń smakowych. W preparacie Stabilizator wykorzystane zostało pobudzanie czterech z tych ośrodków nagrody informacją uzyskaną ze Słońca i w sensie fizycznym pochodzącą od uranu. Jako że ze Słońca przychodzi więcej informacji, na przykład sygnały jodu, rtęci i żelaza, które również są wykorzystywane informacyjnie przez nasz organizm, sygnały pobudzające ośrodki nagrody zostały wydzielone z użyciem spektroskopu cząstek pola torsyjnego i przetworzone urządzeniem do potencjonowania. Poza tymi sygnałami preparat Stabilizator zawiera także pełną informację ludzkiej leptyny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie sytości. W efekcie preparat informacyjny Stabilizator jest jednym z najbardziej naturalnych i nieinwazyjnych sposobów zmniejszenia apetytu.

Preparat informacyjny MultiEnergy

             Preparat ten należy do nowej grupy preparatów informacyjnych, których wcześniej niemożliwe było uzyskanie metodą otrzymywania leków homeopatycznych przez rozcieńczanie i wytrząsanie. A to z tego względu, że jest kopią informacyjną wolnych elektronów. Elektronów nie można włożyć do tygielka i rozcierać a potem rozcieńczać i wytrząsać. Jednak dla organizmów stężenie elektronów w mitochondriach to ważny parametr, decydujący o intensywności pracy łańcucha oddechowego i całych mitochondriów. Mimo że jest to unikalna cząsteczka, a raczej cząstka sygnałowa, oddziałuje fizjologicznie poprzez receptory, podobnie jak przez receptory oddziałują wolne rodniki tlenowe, z których najbardziej znanym jest receptor tlenku azotu.

            Preparat informacyjny MultiEnergy został wykonany przez kopiowanie akceleratorem cząstek pola torsyjnego emisji lampy spektroskopowej zawierającej wodór i pracującej przy napięciu pięciu tysięcy wolt. Następnie sygnał elektronów oddzielono spektroskopem cząstek pola torsyjnego od sygnałów wodoru zjonizowanego i niezjonizowanego.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap