Nabiotech

hCG NABIOTECH NA TLE KONKURENCJI

                   Firma Nabiotech korzysta z unikalnej w świecie technologii przenoszenia informacji cząstek pola torsyjnego i ich analizy spektralnej. Ta technologia przenoszenia informacji charakteryzuje się bardzo niską domieszką zanieczyszczeń i bardzo małymi zniekształceniami sygnałów, które występują w innych znanych technologiach przenoszenia informacji cząstek pola torsyjnego. Więcej, firmy konkurencyjne nie potrafią określić obecności zakłóceń i zniekształceń sygnału. Sprzedają więc bliżej niesprecyzowaną mieszankę informacyjną. Kierując się uczciwą konkurencją, nie wytykamy palcami, że ktoś ma gorszy produkt. Klienci sami oceniają kupiony produkt i są z niego zadowoleni lub nie. Tego, który uznają za małowartościowy drugi raz nie kupią i jeszcze odradzą znajomym. Nie sposób jednak pozostawać obojętnym na działania firm, które niszczą inne firmy wystawiając im publicznie fałszywą opinię, nieopartą na faktach. I tym samym przedstawiając się jako lepsze. Jedna z firm oskarża nasz produkt o to, że jest nieporównanie gorszej jakości od ich produktu. Taka sytuacja zmusiła nas do zainwestowania w badania, aby rozstrzygnąć czy ich produkt jest rzeczywiście lepszy albo choćby o dorównujących parametrach. Na własne życzenie firma ta doprowadziła do niezależnych badań ich produktu. Podobnie jak w przypadku naszego produktu zleciliśmy zbadanie spektrum cząstek pola torsyjnego, rozmycia Kategorii i polaryzacji. Na rys. 1a mamy spektrum cząstek pola torsyjnego preparatu Vibron HCG Advanced Bioinformation Helthly Weight Reduction for Men and Women zakupionego od tej firmy. Od razu rzuca się w oczy nagromadzenie sygnałów od chemicznych układów aromatycznych, nietypowych dla substancji biologicznych, silny sygnał arsenku galu typowy dla przetwarzania informacji przez tani układ radioniczny. W dobrych układach radionicznych sygnał ten jest niewielki. Sygnał krzemu prawdopodobnie od półprzewodników i chlorku sodu od soli fizjologicznej. Wysoka zawartość nie biologicznych, na przykład pochodzących od tworzyw sztucznych substancji aromatycznych, daje w efekcie infekcyjność preparatów. Efekt jest taki, że po postawieniu na noc takiego preparatu przy wodzie albo leku homeopatycznym informacja ta infekuje tę wodę lub ten lek i lek ten staje się bezużyteczny. Badanie spektrum Kategorii wykazało, że sygnał jest rozmyty (rys. 2a) a nie przynależny jednej tylko Kategorii, co powoduje w efekcie, że nie wiadomo jakie jest realne działanie takiego preparatu, pobudzające czy hamujące, dodatkowo obie polaryzacje chiralne preparatu mają tę samą wartość. Podsumowując zbadane spektrum, rozmycie Kategorii, rozmycie polaryzacji i infekcyjność, możemy się spodziewać, że działanie preparatu nie będzie odpowiadać działaniu naturalnego HCG. Mimo, że sygnał HCG prawdopodobnie tam jest, jak deklaruje firma, to jego zniekształcenia i obecne zakłócenia nie kwalifikują go jako preparat, który przeszedł kontrolę jakości. A sprzedaż pod nazwą HCG jest trochę przereklamowana.

Rys. 1. Spektrum cząstek pola torsyjnego informacyjnego preparatu

HCG Nabiotech

uzysknego z krystalicznej postaci hormonu HCG.

oś odciętych – kąt wiązki padającej względem płaszczyzny łamiącej mierzony w stopniach,

oś rzędnych – zasięg promieniowania Kategorii K9 z próbek na wyjściu spektroskopu mierzony w centymetrach.

Rys. 1a. Spektrum cząstek pola torsyjnego informacyjnego preparatu

Vibron HCG.

oś odciętych – kąt wiązki padającej względem płaszczyzny łamiącej mierzony w stopniach,

oś rzędnych – zasięg promieniowania Kategorii K6 z próbek na wyjściu spektroskopu mierzony w centymetrach.

Rys. 2. Spektrum Kategorii lewoskrętnej polaryzacji cząstek pola torsyjnego.

Rys. 2a. Spektrum Kategorii lewoskrętnej polaryzacji cząstek pola torsyjnego.

Na spektrum przedstawionym na rys. 1 widzimy pierwiastki bioorganiczne wodór (H), węgiel (C), tlen (O), siarkę (S) oraz sygnał pierścieni aromatycznych (e) podobny do pochodzącego od aminokwasów aromatycznych takich jak tyrozyna i fenyloalanina. Sygnał elektronów (e-) pochodzi od elektronów π krążących po pierścieniach aromatycznych. Sygnały jodu (J) i rtęci (Hg), występujące w HCG prawdopodobnie w postaci informacyjnej trudnej do skasowania, są charakterystyczne dla niektórych hormonów, ale też prawdopodobnie niektórych innych białek
Spektrum Kategorii pokazuje że preparat reprezentowany jest przez jedną Kategorię K9 na tle równomiernego tła. Jest to wykres dla polaryzacji lewoskrętnej cząstek pola torsyjnego. Dla polaryzacji prawoskrętnej w pomiarze widać tylko tło na podobnym poziomie – dane nie pokazane.

HCG Nabiotech

                    Nalewka HCG firmy Nabiotech to preparat informacyjny wysokiej czystości uzyskiwany z chemicznej postaci hormonu HCG (gonadotropiny kosmówkowej) przez kopiowanie akceleratorem cząstek pola torsyjnego. Nie zawiera nawet śladowych ilości substancji chemicznej, a jedynie informację. Unikalna w świecie metoda kopiowania poprzez przyspieszanie spontanicznie wydzielanych przez różne substancje cząstek pola torsyjnego i przenoszenie ich na matrycę ciekłą, daje nieporównanie większą czystość informacyjną preparatu niż w przypadku wytrząsanych na wytrząsarkach leków homeopatycznych lub preparatów kopiowanych komercyjnymi urządzeniami radionicznymi. Ta pierwsza metoda wprowadza zakłócenia od promieniowania Ziemi i Słońca (tzw. orgon) z dużą ilością metali ciężkich, ta druga – zakłócenia od materiałów elementów elektronicznych na przykład arsenku galu znajdującego się w mikroprocesorach, czy też sygnał miedzi. Na rys. 1 przedstawione jest spektrum cząstek pola torsyjnego preparatu HCG Nabiotech, zmierzone przy użyciu spektroskopu cząstek pola torsyjnego przeznaczonego specjalnie do pomiarów preparatów informacyjnych Metoda badawcza opisana jest na stronie www.torsionfield.eu .

             Najważniejsza  jest  wiedza związana ze stosowaniem dodatkowych preparatów w dietach niskokalorycznych. Szesnastoletnie badania dr Simeonsa dotyczyły skutków podawania oryginalnego hormonu i tylko preparat w 100 % zgodny z hcg będzie działał w sposób przebadany klinicznie,  przewidywalny i skuteczny. Nie ma na świecie jakichkolwiek badań z zastosowaniem preparatów  „hcg- podobnych” i nie wiadomo do jakich szkód w organizmie mogą doprowadzić. Na diecie tak nisko kalorycznej (500 kcal) każdy schudnie ale nie wiadomo co dalej ze zdrowiem. W przypadku  preparatów typu VIBRON ( brak opisu składu)  lub HCG 1234 czy  „HCG  ACTIVATOR”  ( rozprowadzany  przez firmę BIOVEA a produkowany przez firmę  BIOMEDX) sygnał znajdujący się w butelce jest wielce różny od oryginału albo go w ogóle brak  i nie ma jakiejkolwiek pewności, że zadziała w sposób prawidłowy i ze znanymi skutkami. Na pewno zadziała brak jedzenia ale szkody  w organizmie mogą  powstać analogiczne jak w dietach nisko  kalorycznych. Chudniecie wówczas z mięśni , kości a przede wszystkim odwadniacie tkanki.  Oczywiście nie ustrzeżecie się przed efektem jojo, który może rozpocząć się trochę później – po zakończeniu etapu Stabiliza.

W produkcie  „HCG 1234” nie ma wzmianki o tym, że jakakolwiek informacja hormonu gonadotropiny kosmówkowej się w nim znajduje (w składzie wymienione są tylko aminokwasy) więc nie było potrzeby nawet badania tego produktu. Na pytanie dlaczego producent używa skrótu hcg uzyskaliśmy kuriozalną odpowiedź , iż jest to nazwa własna. Co do produktu BIOMEDX to na etykiecie też znajduje się informacja, iż tam wymienione HCG  jest  zastrzeżoną  mieszanką  emulacji złożonej wymienionych poniżej na etykiecie 10 produktów.  Co do definicji  to emulacja jest procesem naśladowania na zewnątrz obserwowalnego zachowania, aby dopasować istniejący cel. Stan wewnętrzny mechanizmu emulacji nie musi dokładnie odzwierciedlać stanu wewnętrznego celu, który emuluje.  Tak więc też mamy informacje, iż nie mamy do czynienia z oryginalnym sygnałem HCG. Nie badaliśmy więc i tego produktu bo sam producent potwierdza, iż nie jest to HCG a jedynie produkt hcg-podobny, który ma jedynie naśladować oryginał.

Produkt, który ma być odbierany przez nasze receptory bardzo precyzyjnie wręcz  identycznie z oryginalnym hormonem  musi  być przynależny tylko jednej kategorii (przy niskich wartościach tła – patrz wykres) aby było wiadomo jakie jest realne działanie tego produktu.  Poza tym musi mieć prawidłową polaryzację oraz całkowite spektrum cząstek pola torsyjnego nie wspominając już o bardzo rzetelnej dwunastkowej  potencji (co jest już nieosiągalne dla naszej konkurencji w przypadku produktów akordowych – czyli w połączonych potencjach 12/36/192 w jednym produkcie). Temat prawidłowego potencjonowania produktu jest bardzo znana homeopatom   a w medycynie informacyjnej stanowi podstawę jej skuteczności.

Znając  ważność problemu oraz wykorzystywanie naszych produktów  przez dietetyków i konsultantów zdrowotnych wprowadziliśmy dodatkową kontrolę jakości z zastosowaniem spektroskopu pól torsyjnych  i każdy z naszych preparatów wchodzący w skład  HOMEOSTASIS  SYSTEM ( opisany w innym artykule)  oznaczany jest jednostkowym numerem holograficznym z podanym numerem serii.

Z uwagi na powyżej przedstawione badania zachęcamy do poważniejszego zastanowienia się przed zakupem, z jakiej jakości  produktów chcecie Państwo korzystać. Wybór oczywiście zależy od chęci szczerych i posiadanych informacji.