Nabiotech

bioinformacja

Bioinformacja kojarzona jest zwykle z zapisanymi w DNA sekwencjami białek. To jednak szersze pojęcie, dotyczące morfogenezy, a więc tego jak tworzony przestrzennie jest cały organizm, czy będzie człowiekiem czy kotem, a także rozpoznawania sygnałów przez receptory. W przypadku preparatów informacyjnych wykorzystujemy ten trzeci rodzaj informacji. Receptory komórkowe rozpoznają pole jakie wytwarza cząsteczka sygnałowa. Nie wiąże się ona chemicznie. Aby system działał sprawnie i następowały zmiany w czasie nie może ona się trwale związać z receptorem. Dotknie go przez krótszy lub dłuższy czas pobudzając przez niego szlak sygnalizacyjny i ucieknie. Oznacza to że wystarcza podziałać na receptor odpowiednio ukształtowanym polem, naśladującym cząsteczkę sygnałową, a receptor da się oszukać. Substancja chemiczna nie jest konieczna. Na tym polega działanie preparatów informacyjnych. Sam sposób przenoszenia takiego pola to zagadnienie trochę trudniejsze, nie znajdziemy go w podręcznikach akademickich, jako że duże obszary wiedzy zostały zarezerwowane dla celów wojskowych. Ale wiemy, że takie zdolności przenoszenia pola cząstek sygnałowych posiadają trudne do tradycyjnego wykrywania cząstki pola torsyjnego. Nie przypadkowo najlepsze urządzenia radioniczne służące do leczenia, oparte na wykorzystaniu cząstek pola torsyjnego, realizowane są w Rosji i USA dla kosmonautów i wojska.